Stabilitāte

Par Mums

Wicanders stabilas attīstības vīzija

Wicanders ir patiešām stabils zīmols! Tajā organiski līdzsvarojas centieni vairot pārticību un saglabāt vidi. Visa pamatā ir izejmateriāls, kas cikliski tiek iegūts no korķozoliem tos netraumējot. Šis izejmateriāls vēlāk tiek pārstrādāts produktos ar augstu pievienoto vērtību paralēli attīstot ekonomisko un sociālo attīstību apgabalos ar pārtuksnešošanās risku.

Vairāki eko-efektivitātes pētījumi, kur salīdzināti dažādi grīdas materiāli, uzskatāmi parāda Wicanders materiālu un to ražošanas procesa draudzīgumu dabai. Šo materiālu izgatavošana ne tikai samazina globālo sasilšanu, jo korķozoli patērē CO2 savā vielmaiņā, bet prasa arī nelielu enerģijas un izejmateriālu daudzumu.

Ir aprēķināts, ka portugāļu korķozolu meži – montado – asimilē 5% visas valsts CO2 izmešu, jeb 4.8 miljoni tonnu CO2 gadā.